Circular Partners


Våra Circular Partners är företag vars restprodukter får ett nytt liv. Det kan handla om IT-utrustning som inte längre används och som kan bidra till att fler personer blir en del av det digitala samhället. Det kan också handla om spilltyg som omvandlas till nya produkter, eller andra produkter som behöver få ett nytt liv samtidigt som vi skapar fler arbetsplatser för dem som idag saknar ett arbete.

Vill du veta mer?