Social Hållbarhet

Vi vill skapa ett samhälle där alla får plats – Noll människor i utanförskap. Det är med anledning av detta som vi vill skapa förutsättningar för de som har det allra svårast att ta sig in på arbetsmarknaden.

ekologisk hållbarhet

Världen är bara 8,7 procent cirkulär. Det betyder att det mesta vi konsumerat slängs, blir till avfall och skadar miljön. Det vill vi ändra på! Noll restprodukter i samhället.

ekonomisk hållbarhet

Genom att skapa förutsättningar för de som är allra mest utsatta att ta sig in på arbetsmarknaden, gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.